Parkinson’da hatalı katlanmış protein yayılımını azaltabilecek yapay enzim üretildi

Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar, beyinde çeşitli hatalı katlanmış proteinlerle seyretmekle birlikte John Hopkins kurumu araştırmacıları söz edilen protein birikimlerinin yayılmasını önleyebilecek ve potansiyel tedavilerin gelişmesinde kullanılabilecek yapay enzim üretti.

Alfa-sinüklein adlı protein beyinde bol miktarda bulunmakla birlikte bahsi geçen protein yapıları yanlış olarak katlanabiliyor ve bu katlanmalar sonucu Lewy cisimcikleri olarak adlandırılan kümelenmeler oluşuyor. Eğer bu kümelenmeler birikmeye başlarsa bu durum nöronların ( beyin hücresi ) ölmesine sebep oluyor ve çeşitli motor problemleri takriben bilişsel ve davranışsal olarak da sorunlara yol açıyor.

Lewy cisimcikleri

Araştırmacılar ‘’nanoenzimler’’ olarak adlandırdıkları ve içerisinde platin ve bakır alaşımları ihtiva eden enzimin katalaz ve süperoksit dismutaz adlı reaktif oksijen partiküllerini hedef enzimleri taklit edeceğini belirtmekle birlikte reaktif oksijen partiküllerinin, Parkinson’da yanlış katlanmış proteinlerin yayılımını kolaylaştırdığını ekleyelim.

Araştırmacılar geliştirdikleri nanoenzimleri farelerde alfa-sinüklein protein kümelerinin içerisine enjekte etti ve yapılan çalışmalar sonucunda enzimlerin reaktif oksijen partiküllerinin miktarını azalttığı ve bu durumu takriben Lewy cisimciklerinin nöronlar arasındaki yayılımının anlamlı ölçüde azaldığı tespit edildi; bu durumun da patolojik semptomların ( belirtilerin ) azalmasına sebep olduğu öne sürüldü.

Yeni araştırma Nano Today adlı dergide yayımlandı.

Kaynakça https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1748013220301973?via%3Dihub https://www.hopkinsmedicine.org/news/newsroom/news-releases/research-story-tip-artificial-enzyme-may-be-first-step-toward-treatment-for-parkinsons-disease

Call Now ButtonŞimdi Arayın!