Kahverengi yağ dokusunun metabolik yararları üzerinde incelendi

Kahverengi yağ dokusunun genel sağlık üzerindeki yararlı etkileri uzun yıllardır bilinmesine karşın insanlar üzerinde şu ana kadar yapılmış en geniş araştırma da kahverengi yağ dokusu varlığının, yararlı kardiyak ve metabolik etkilerini destekler nitelikte.

İnsan vücudunda 2 farklı tür adipöz ( yağ ) doku bulunmakla birlikte bu dokular kahverengi ve beyaz yağ dokusu olarak ikiye ayrılıyor. Kahverengi yağ dokusu olarak adlandırılan adipöz doku bünyesinde oldukça fazla miktarda mitokondri barındırıyor ve metabolik aktivitelerde oldukça önemli rol oynuyor.

Kahverengi yağ dokusu bebeklerde yüksek miktarda bulunmakla birlikte bahsi geçen doku fizyolojik olarak yaş ilerledikçe azalıyor ancak 2009 yılında yapılan araştırmalar, kahverengi yağ dokusunun yetişkinlerde az miktarda bulunduğunu destekler nitelikte.

PET taramaları

Kahverengi yağ dokusunun tespitinin zorluğu, bu alanda yürütülecek olan çalışmalara da yansımakla birlikte bazı otörler bu dokunun yalnızca PET taramalarıyla görüntülebileceğini iddia ediyor.

PET taramaları pahalı olmakla birlikte radyasyon da içerdikleri için genelde sağlıklı insanlarda tercih edilmiyor.

Araştırmacılar 50.000’i aşkın kanser hastasının halihazırda bulunan PET görüntülerini incelemekle birlikte kahverengi yağ dokusu mevcudiyetinin; tip 2 diyabet, hipertansiyon ve koroner arter hastalıkları gibi durumlarla negatif yönde korele olduğu tespit edildi yani diğer bir deyişle kahverengi yağ dokusu mevcudiyeti bahsi geçen durumların riskini azaltıyor.

Kahverengi yağ dokusu hakkında daha birçok gizem bulunmakla birlikte gelecekte yürütülecek araştırmalar bu gizemleri aydınlatabilir ve mekanizmlara daha yakından anlaşılabilir.

Yeni araştırma Nature Medicine adlı dergide yayımlandı.

 

Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-01/ru-so5010421.php https://www.nature.com/articles/s41591-020-1126-7

Call Now ButtonŞimdi Arayın!