Gelecek 20 yılda dünyayı hangi büyük tehlikeler bekliyor?

Al-Rodhan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) için kaleme aldığı yazıda, 2040’a kadar ortaya çıkabilecek 3 yıkıcı riski gündeme getirdi.

Dünyanın çeşitli dönüştürücü teknolojilerdeki gibisi görülmemiş gelişmeyle giderek daha birbirine bağlı ve bağımlı hale geldiğine işaret eden Al-Rodhan, bu durumun yararları olduğu kadar değerli riskler de taşıdığını kaydetti.

Al-Rodhan, dünyanın 2040’a kadar karşılaşabileceği risklerin “biyolojik tehlikeler”, “siber tehditler” ve “uzay çatışmaları” olduğuna işaret ederek, milletlerarası iş birliğinin bu tehditlere karşı hazırlıklı olmak için ehemmiyet taşıdığını vurguladı.

BİYOLOJİK TEHLİKELER

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu kriz, dünya iktisadını ve sıhhat sistemini uçurumun eşiğine getirirken, Al-Rodhan, Covid-19 salgınındaki tek kıymetli noktanın ölümcül bir patojen içerebilecek gelecekteki bir virüse daha uygun hazırlanma ve mevcut yetenekleri artırma eğilimi olduğunu belirtti.

Al-Rodhan, Covid-19 salgınını izleme ve bilgi paylaşımında devletler ortasındaki besbelli iş birliği eksikliğine işaret ederek, gelecekte tabiatıyla yahut insan imali ortaya çıkacak bir virüsün muhtemelen çok daha tehlikeli olacağını vurguladı.

Bu türlü bir virüsün kökenini belirleme ve yayılmasını önlemenin yalnızca bir halk sıhhati önceliği olmadığını belirten Al-Rodhan, birebir vakitte ulusal ve milletlerarası bir ekonomik, politik ve güvenlik krizini önlemede de ehemmiyet taşıdığını kaydetti.

Al-Rodhan, bir diğer büyük salgında yüz maskeleri ve ventilatörlerden çok daha fazla ekipmana, bunları temin etmek için çok daha güzel ve süratli ulusal karşılıklara, memleketler arası iş birliğine gereksinim olabileceğini aktardı.

SİBER TEHDİTLER

ABD’de Hazine, Ticaret, İç Güvenlik Bakanlıkları başta olmak üzere birçok kuruma yönelik yapılan ve gerisinde Rusya’nın olduğu argüman edilen siber taarruzun yankıları devam ederken Al-Rodhan, gelecekte büyük risk taşıyan mevzulardan birinin de siber tehditler olduğunu, bu husustaki mümkün aksamaların, finansal erimeyi, kritik altyapının çökmesini, nükleer ve biyolojik tesislerin aksamasını sağlayacağını belirtti.

Al-Rodhan, siber hücumların devletler yahut devlet dışı aktörler tarafından tetiklenebileceğini ve önemli sonuçları olabileceğini vurguladı.

UZAY ÇATIŞMALARI

Oxford Üniversitesi’nden Al-Rodhan, uydu sayılarındaki artış, özel bölümün uzay yarışına iştiraki, devletlerin güç siyaseti, ekonomik rekabet ve uzayın barış ile savaştaki karasal sorunlarda kritik ehemmiyetinin uzayın giderek daha çekişmeli ve rekabetçi hale gelmesini sağladığını kaydetti.

Uzay çöplüğünün süratli büyümesi ve uzayın askerileştirilmesinin potansiyel riskler ve çatışma için tehdit olarak değerlendirildiğine işaret eden Al-Rodhan, son yıllarda kamu ve özel kesim aktörlerinin egemenliklerini ortaya koymaya çalışması ya da uzay teknolojileri ve altyapısının kar getiren fırsatlardan yararlanmaya çalışmasıyla uzayın giderek daha tartışmalı hale geldiğini savundu.

Al-Rodhan, pek çok devlet tarafından “Uzay Kuvvetleri” oluşturulması ve Uydu Zıddı Silah Testleri (ASAT) yapılmasının uzayın askerileştirilmesine ispat olarak gösterilebileceğini aktardı.

İnsanlığın sivil uçuşlar, taşınabilir telefon, internet, GPS ve tele-tıp üzere günlük ömür için giderek ve geri dönülemez biçimde uzaya bağımlı hale geldiğini vurgulayan Al-Rodhan, devletlerin uzay irtibatlı sistemlere bağımlı kaldığını kaydetti.