Açıköğretim lisesi imtihanları ne vakit? (MEB AÖL imtihan tarihlerini açıkladı)

Ulusal Eğitim Bakanlığı, pandemi önlemleri sebebiyle Açıköğretim Lisesi (AÖL) imtihanlarını ileri bir tarihe ertelemişti. Yapılan son açıklamada ise imtihanların online olarak 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleştirileceği duyuruldu.

İmtihanların 3 oturumda gerçekleştirileceğini söyleyen Ulusal Eğitim Bakanlığı, “Sınav takviminde belirtilecek gün ve saatlerde olmak üzere toplam 3 (üç) oturum olarak 2 (iki) günde tamamlanacaktır” sözlerini kullandı.

Açık Öğretim Lisesi için 3 oturum, Açık Öğretim Ortaokulu içinse 2 oturumda tamamlanacak olan AÖL imtihanları için müddet, öğrencinin katılacağı ders sayısı ile imtihan müddetinin çarpımı ile bulunacak.

AÖL İMTİHANLARI NASIL UYGULANACAK?

3.2. Adaylar, imtihan takviminde belirtilen gün ve saatlerde imtihana katılmak zorundadırlar.

3.3. Online imtihanlar, tüm yurt dışı imtihan merkezlerinde Türkiye saatine nazaran tıpkı gün ve saatte başlayıp, tıpkı gün ve saatte sona erecektir.

3.4. Adaylar imtihan takviminde belirtilen tarih ve saatte, TC. Kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaparak online imtihana katılacaklardır.

3.5. Adaylar, online imtihan sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan saklılık taahhütnamesini onaylayacaklardır.

3.6. İmtihan başlamadan evvel imtihan kuralları elektronik ortam üzerinden adaya bildirilecektir. Bu bildirim ile aday, imtihan kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. İmtihan kurallarını ihlal eden aday ve imtihan görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

3.7. Online imtihan, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için farklı olmak üzere 20 sorudan oluşacak en fazla üç oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. İmtihanda her bir ders için 25 dk. müddet uygulanacaktır.

3.8. Adaylar, her bir oturumda en fazla sekiz, üç oturumda toplam 24 dersten imtihana katılabilecekler ve her oturum için kendilerine atanan derslerden istedikleri dersi seçerek imtihanı başlatıp bitirebileceklerdir.

3.9. Online imtihanda her oturum başka olarak uygulanacaktır. Oturumlar kendi içlerinde bölünemez olduğundan oturum sona erene kadar orta verilmeyecektir.

3.10. Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve karşılık seçenekleri yer alacak biçimde gösterilecektir. Seçilen derse ilişkin soru sayfasında her ders için kalan süreyi gösteren sayaç olacaktır.

3.11. Seçilen derse ilişkin soru sayfasında evvelki soru, sonraki soru, imtihanı başlat ve imtihanı bitir butonları yer alacaktır. Adaylar, karşılık verdikleri soruya geri dönüş yapabileceklerdir.

3.12. Adaylar, istedikleri vakit imtihanı bitirebileceklerdir. İmtihanı mühleti içinde bitirmeyen adaylar için 25 dk. sonunda sistem tarafından imtihan bitirilecek ve kıymetlendirme buna nazaran yapılacaktır.

3.13. Bir dersi seçerek imtihanı başlatan ve hiçbir soruya karşılık vermeden bitiren aday “Sınava Girdi” sayılacak ve o derse ilişkin puanı “Sıfır” olacaktır.

3.14. İmtihan anında diğer bir program, tarayıcı yahut sayfa açılması halinde adaya ihtar iletisi verilecek, açılan program, tarayıcı yahut sayfanın kapatılmaması durumunda adayın o derse ilişkin imtihanı iptal edilecektir.

3.15. Adaylar imtihan sonuçlarını AÖK Öğrenci Bilgi Sisteminden öğrenebileceklerdir.

Call Now ButtonŞimdi Arayın!