16. Bayan Bayana Hikaye Yarışı için müracaatlar başladı

Kaos GL’nin bu yılın temasını “Ev” olarak belirlediği 16. Bayan Bayana Hikaye Yarışması’na müracaatlar başladı. Hikaye yarışının Hikaye Kıymetlendirme Heyeti’nde Aslı Solakoğlu, Aylime Aslı Demir, Belma Fırat, Burcu Ersoy, Burcu Baba, Ebru Nihan Celkan, Karin Karakaşlı, Pelin Buzluk, Süreyya Karacabey yer alacak.

Heyet Üyesi Belma Fırat’ın kaleme aldığı müsabaka duyurusu şöyle:

“Dünya ölçeğinde yaşadığımız salgın bizi konutlarımıza kapattı. Bu kapanmayla birlikte, bir yer ve birebir vakitte bir kavram olarak meskenle ve onun hem inanç hem de sıkışmışlık duygusu yaşatan ikircikli manasıyla yüzleşme sürecine girdik. Bazılarımız için kaçılacak bir yerdi mesken; olduğumuz halimizle kabul görmediğimiz ve hatta şiddete maruz kaldığımız o tekinsiz dört duvar ortasına mecburi bir dönüşün tabiri, yuvanın bilakis, tahminen aidiyetsizlik hissettiren, basık bir yer. Karantina ve sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte bir hapishaneye dönüşen konutlarımızda mahsur kalışımız, en çok talep ettiğimiz, sokakların özgürleştiriciliğinden yoksun etti bizi. Aksiyonlarımızı, itirazımızı sekteye uğrattı. Sıhhat ve özgürlük ortasındaki çatışma, sokakla zoraki küsme halini getirdi. Hayallerimiz daraldı. Arafta kaldık. Balkonun değerini anladık. Meskenimiz, bildiğimiz uzakları ve oralardaki insanları gönlümüzce görememek, boşluğa düşmemize, mana kaybına neden oldu. Kamusal alanın eksilmesini sanal mecralarda telafi etmeyi, gayret ve dayanışma ağlarımızı güçlendirmeyi denedik. Konutlarımız tıpkı vakitte eğitim kurumlarına, iş yerlerine dönüştü. Konuttan çalışmak bazılarımız için kolaylaştırıcı, kimimiz için zorlayıcı oldu.

“Öte yandan, yaşadığımız tüm bu zorluklara karşın bir yerlerden umut yeşertmenin yollarını aradık ve vakit zaman bulduk da. Kimimiz yeni biraradalıklar, seçilmiş “aileler”le bir hayat kurdu; kimimiz konutu dönüştürmenin, sıradan detaylarda harika bir taraf keşfetmenin yollarını buldu. Virüsten korunmak için meskenlere sığınışımızın, hayatta kalmaya yönelik bir aksiyon olmanın ötesinde, kendimizle yüzleşme ve kendimizi tekrar inşa etme imkanı sağlayan iyicil yanlarını deneyimledik. Kendi içimize çekildik. Gündelik ömrün karışıklık ve akışı içinde gereksiz diyaloglarla boğulup silikleşen, uzun vakittir dinlemeyi ertelediğimiz iç sesimize kulak verdik. Kendimizle konuşmayı hatırladık, konutu üretken bir çekilmenin yerine, güçlenerek çıkmak için muhtaçlık duyduğumuz bir mola, kesintiye uğratma yerine dönüştürdük. Biraz durduk, bekledik. Akışa kısa devre yaptırıp, sürekliliği kesintiye uğratarak, meskene çekilmeyi bir derinleşme; içimizdeki gölgeleri açığa çıkarma, iç sesimizi anlamlandırma, kendimize kim olduğumuzu sorma imkânı olarak görmeyi öğrendik. Konut ile kurduğumuz ilgimizde; konut, kendini meskende hissetme, konut ve vücut ilgisi üzerine düşündük. Hayatımızın filizlendiği birinci konutumuzdan, annemizin vücudundan ayrılıp; varlığımızı idrak edişimizle birlikte konut hissini temelden ve daima hissettiğimiz vücudumuzla ne kadar barıştık? Heteronormatif sistemin vücudumuza dayattığı normlar karşısında kendimizi konutta hissedebiliyor muyuz? Ve elbette varlıklarını ev/yuva bildiğimiz, bize mesken, konutta olma hissi veren sevdiklerimiz… Aşk…

Kaos GL heyet takımı olarak 2021 Bayan Bayana Hikaye yarışının teması “Ev” olsun dedik. Vaktimizin ruhuna uygun olarak, çok çeşitli açılımlarıyla konut üzerinde düşünmek, yazmak ve paylaşmanın iyicil tesirine inanıyoruz. Hayat konuta sığdı mı? Ne kadar sığdı? Sığdırdıklarımız, sığdıramadıklarımız… Kendiliğimiz, yalnızlığımız, dostlarımız, aşklarımız… Kıymetlerimiz, sorgulamalarımız, gereksinimlerimiz, yoksunluklarımız, dayanışma… Yazılır da yazılır…”

16. Bayan Bayana Hikaye Yarışması’nın müracaatları 4 Nisan 2021 ‘de sona erecek.

16. Bayan Bayana Hikaye Müsabakası Mükafatları:

Birinci olan hikayenin sahibi 900 TL

İkinci olan hikayenin sahibi 750 TL

Üçüncü olan hikayenin sahibi 600 TL kazanacak.

Heyet Özel Mükafatı kazanan hikaye sahiplerine, 1 yıllık Kaos GL mecmuası aboneliği verilecek.